Cursos

 

Per un model lingüístic valencià

 

XVII i XVIII Cursos d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística

 

 


 

La universitat i el futur del valencià

 

Jornades sobre Normalització Lingüística

 


 

Comuniquem la ciència. La terminologia científica. Arxivística i documentació

 

Cursos d’Estiu del Palau de Cocentaina

 


 

La normativa lingüística: adequació i actualització

 

X Cursos d’Estiu

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

 


 

Curs d’aprofundiment en l’onomàstica aràbiga

 

X Cursos d’Estiu

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

 


 

La llengua estàndard

L'ús social i el futur de la llengua

 

I i II Jornades de Sociolingüística del Centre de Professors d’Alcoi

 


 

Simposi Tirant lo Blanc

 

XXI Premis Octubre

Editorial Tres i Quatre

 


 

Curs de correcció-traducció

 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

 


 

Curs de llenguatge administratiu

 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

 


 

Pràctiques de doblatge

 

Escola Valenciana de Doblatge

 


 

IX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

 

Universitat d’Alacant