Classificació internacional dels núvols a partir de l'Organització Meteorològica Mundial

Ac Símbol d’altocúmulus.

altocúmul m. Altocúmulus. De símbol Ac.

altocúmulus m. Núvol mitjà que constitueix un banc de núvols de color blanc o gris compost per elements en forma de còdols d’un diàmetre aparent entre 1° i 5°. De símbol Ac.

altostratus m. Núvol mitjà que constitueix un banc de núvols de color blanc o gris i d’aspecte estriat. De símbol As.

As Símbol d’altostratus.

Cb Símbol de cumulonimbus.

Cc Símbol de cirrocúmulus.

Ci Símbol de cirrus.

cirrocúmul m. Cirrocúmulus. De símbol Cc.

cirrocúmulus m. Núvol alt que constitueix un banc de núvols de color blanc format per elements disposats regularment d’un diàmetre inferior a 1° i es compon quasi exclusivament per cristalls de gel. De símbol Cc.

cirrostratus m. Núvol alt que constitueix un banc de núvols transparent i blanquinós i es compon, principalment, de cristalls de gel. De símbol Cs.

cirrus m. Núvol de textura fibrosa generalment blanc, que es forma a una altura ordinàriament compresa entre 7.000 i 10.000 metres. De símbol Ci.

Cs Símbol de cirrostratus.

Cu Símbol de cúmulus.

cúmul m. Cúmulus. De símbol Cu.

cumulonimbus m. Núvol baix de gran dimensió vertical que sobrepassa la tropopausa ocasionalment, que té el cim fibrós generalment en forma d’enclusa i es compon de gotetes d’aigua a la part baixa i de cristalls de gel a la part alta. De símbol Cb.

cúmulus m. Núvol baix de contorn ben delimitat, que es desenvolupa verticalment en forma de protuberàncies i que es compon de gotetes d’aigua a la part baixa i de cristalls de gel a la part alta. De símbol Cu.

estrat m. Estratus. De símbol St.

estratocúmul m. Estratocúmulus. De símbol Sc.

estratocúmulus m. Capa de cúmulus estratificats, generalment molt foscos, que poden cobrir tot el cel, d’un diàmetre aparent superior a 5°. De símbol Sc.

estratus m. Núvol baix que forma una capa uniforme d’una extensió horitzontal relativament gran, semblant a una boira però no tocant a terra. De símbol St.

fractocúmul m. Fractocúmulus.

fractocúmulus m. Cúmulus de vores molt esquinçades i de formes fàcilment canviants.

fractonimbus m. Nimbus de vores molt esquinçades i com desfent-se, que corre sovint per davall d’un nimbus més alt i més important.

fractostrat m. Fractostratus.

fractostratus m. Estratus de vores esquinçades.

Nb Símbol de nimbus.

nimbostratus m. Núvol baix que constitueix un banc de núvols molt gris i d’espessor considerable davall del qual hi ha freqüentment núvols esquinçats. De símbol Ns.

nimbus m. Núvol baix, fosc, d’aspecte uniforme, del qual cau pluja o neu. De símbol Nb.

Ns Símbol de nimbostratus.

Sc Símbol d’estratocúmulus.

St Símbol d’estratus.