Complements de núvol i núvols accessoris

arcus m. Complement d’un cúmulus o d’un cumulonimbus, en forma de rodet horitzontal arquejat, dens i fosc, amb el contorn esquinçat, situat a la part baixa d’un núvol.

enclusa f. Incus.

incus m. Complement de núvol del gènere cumulonimbus que té forma d’enclusa.

mamma f. Complement de núvol format per protuberàncies que pengen.

pannus m. Núvol accessori que té forma de capa contínua o de tires escantellades, situat per davall d’un núvol.

pileus m. Núvol accessori que té forma de barret i poca extensió horitzontal situat per damunt del cim d’un cúmulus o d’un cumulonimbus.

praecipitatio f. Complement de núvol del gènere cumulonimbus, cúmulus, estratocúmulus, nimbostratus o altostratus, en forma de banda de precipitació que arriba a la superfície terrestre.

tuba f. Complement de núvol del gènere cumulonimbus o cúmulus, en forma de columna o de vegades de con invertit, que sobreïx de la base d’un núvol com la manifestació d’una vorticitat intensa.

velum m. Núvol accessori del gènere cumulonimbus o cúmulus, que té forma de vel i una extensió horitzontal gran, situat per damunt d’un núvol que acompanya.

virga f. Complement de núvol del gènere cumulonimbus, cúmulus, estratocúmulus, nimbostratus, altostratus, altocúmulus o cirrocúmulus, en forma de vel o cortina, compost per gotes o cristalls de gel procedents del núvol davall del qual és situat, que es precipiten i s’evaporen completament abans d’arribar a la superfície terrestre.