Denominació dels vents segons l'escala de Beaufort

grau 0 calma f. Vent de força 0, de velocitat inferior a 1 nuc (0-0,2 m/s). Cast. calma.

grau 1 ventolina f. Vent de força 1, entre 1 i 3 nucs (0,3-1,5 m/s). Cast. ventolina.

grau 2 vent fluixet m. Vent de força 2, entre 4 i 6 nucs (1,6-3,3 m/s). Cast. brisa muy débil, flojito.

grau 3 vent fluix m. Vent de força 3, entre 7 i 10 nucs (3,4-5,4 m/s). Cast. brisa débil, flojo.

grau 4 vent moderat m. Vent de força 4, entre 11 i 16 nucs (5,5-7,9 m/s). Cast. bonancible, brisa moderada.

grau 5 vent fresquet m. Vent de força 5, entre 17 i 21 nucs (8-10,7 m/s). Cast. brisa fresca, fresquito.

grau 6 vent fresc m. Vent de força 6, entre 22 i 27 nucs (10,8-13,8 m/s). Cast. brisa fuerte, fresco.

grau 7 vent fort m. Vent de força 7, entre 28 i 33 nucs (13,9-17,1 m/s). Cast. viento fuerte, frescachón.

grau 8 temporal m. Vent de força 8, entre 34 i 40 nucs (17,2-20,7 m/s). Cast temporal.

grau 9 temporal fort m. Vent de força 9, entre 41 i 47 nucs (20,8-24,4 m/s). Cast. temporal fuerte.

grau 10 temporal molt fort m. Vent de força 10, entre 48 i 55 nucs (24,5-28,4 m/s). Cast. temporal duro

grau 11 temporal violent m. Vent de força 11, entre 56 i 63 nucs (28,5-32,6 m/s). Cast. temporal muy duro.

grau 12 huracà m. Vent de força 12, que ultrapassa els 64 nucs (32,7 m/s o més). Cast. temporal huracanado.