Denominació dels estats de la mar segons l'escala de Douglas

grau 0 mar plana f. Mar sense onades. Cast. mar llana.

grau 1 mar arrissada f. Mar amb onades de menys de 0,1 m. Cast. mar rizada.

grau 2 marejol m. Mar amb onades que oscil·len entre 0,1 i 0,5 m. Cast. marejadilla.

grau 3 maror f. Mar amb onades que oscil·len entre 0,5 i 1,25 m. Cast. marejada.

grau 4 forta maror f. Mar amb onades que oscil·len entre 1,25 i 2,5 m. Cast. fuerte marejada.

grau 5 maregassa f. Mar amb onades que oscil·len entre 2,5 i 4 m. Cast. mar gruesa.

grau 6 mar brava f. Mar amb onades que oscil·len entre 4 i 6 m. Cast. mar muy gruesa.

grau 7 mar desfeta f. Mar amb onades que oscil·len entre 6 i 9 m. Cast. mar arbolada.

grau 8 mar molt alta f. Mar amb onades que oscil·len entre 9 i 14 m. Cast. mar montañosa.

grau 9 mar enorme f. Mar amb onades de més de 14 m. Cast. mar enorme.