firmament m. Volta celeste.

floc m. Petita porció de neu, volva, borralló.

flòcul m. Formació semblant a un núvol, més o menys brillant, observable a la fotosfera.

foc de Sant Elm m. Meteor igni que es veu a vegades en nits de tempestat en els extrems d’objectes punxeguts.

föhn* 1. m. Vent càlid i sec que bufa a sotavent d'una serralada. També anomenat, als Pirineus, fagony, fogony o traganeu. 2. ona de föhn Ona que es forma per damunt de la regió on es produeix el föhn. 3. efecte föhn Fenomen que es produeix quan un vent humit remunta una carena muntanyenca de tal manera que, al costat de sobrevent, es formen núvols i a l’altre costat hi ha un augment de temperatura de l’aire i un descens de la humitat relativa.

fotosfera f. Capa de la superfície del Sol d’on provenen quasi totes les radiacions solars que arriben a la Terra.

fractocúmul m. Fractocúmulus.

fractocúmulus m. Cúmulus de vores molt esquinçades i de formes fàcilment canviants.

fractonimbus m. Nimbus de vores molt esquinçades i com desfent-se, que corre sovint per davall d’un nimbus més alt i més important.

fractostrat m. Fractostratus.

fractostratus m. Estratus de vores esquinçades.

fred -a 1. adj. Que té una temperatura sensiblement més baixa que la del cos humà. Un vent fred. 2. m. a. Sensació produïda per la pèrdua de calor. Tenir fred. Patir fred. b. Temps fred; absència relativa de calor. Fer fred. Els freds de l’hivern.

fredejar v. intr. Fer més aviat fred. Hui fredeja.

fredolí -ina 1. adj. Molt sensible al fred. 2. m. Tremolor de fred, calfred.

fredolic -a adj. Fredolí 1.

fredor f. 1. Qualitat de fred. Les dents són molt sensibles a la fredor. 2. Fred 2a.

fredorada f. 1. Gran fred. 2. Període de temperatures molt baixes associat amb la invasió de masses d’aire polar o continental.

fredorejar v. intr. Fer fred.

fredorós -osa adj. 1. Que fa sentir fred. Un dia fredorós. 2. Que sent fred.

fredós -osa adj. Que tira a fred.

fresc -a 1. adj. Moderadament fred, que produeix una sensació de frescor. Un temps fresc. 2. adj. Agradablement fred. Aigua fresca. 3. f. Temps fresc. 4. f. Fred moderat, especialment agradable quan hom té calor. Fer fresca. Prendre la fresca.

frescor  f. Qualitat de fresc. La frescor de l’aigua.

fresquejar  v. intr. Fer fresca. Cap a mitjan vesprada comença a fresquejar.

front  m. Superfície teòrica que separa dues masses d’aire de característiques diferents, especialment en llur temperatura i humitat. Front càlid, fred, estacionari, nuvolós.