lidar m. Radar meteorològic que utilitza senyals de làser.

llamp m. 1. Descàrrega elèctrica que es produeix entre dos núvols, entre diferents parts d’un mateix núvol o bé entre el núvol i terra. 2. llamp globular Presenta la forma d’un globus de foc i es desplaça lentament, com si flotara en l’aire. 3. llamps en rosari Alineació de llamps globulars, de tal manera que semblen un rosari de foc.

llampec m. Rellamp, resplendor viva i molt breu originada en produir-se un llamp.

llampegadissa f. Seguit de llampecs.

llampegar v. intr. Rellampegar.

llampegueig m. 1. Acció de llampeguejar. 2. Llampegadissa.

llampó m. Llampec del qual hom no sent el tro.

llebeig m. Vent càlid de component de component SW. També anomenat garbí.

llebetjada f. Vent fort de llebeig.

llebetjol m. Llebeig suau.

llegany m. Núvol prim que deixa passar amb intermitències els rajos de sol.

llevant m. 1. Est, orient. 2. Nom aplicat a tots els vents de component est.

llevantada f. Vent fresc i fort de component NE, que duu pluges fortes, mal temps i temporal a la mar.

llevantejar v. intr. Fer vent de llevant. Tendir un vent a bufar de llevant. Aquest gregal llevanteja.

llevantí -ina adj. Relatiu o pertanyent al llevant.

llevantol m. Vent suau de llevant.

llum f. 1. Agent físic, una de les formes d’energia, que és capaç d’impressionar els òrgans de la vista i que permet de veure els cossos. Llum reflectida. Un raig de llum. Llum solar. 2. llum zodiacal f. Lluminositat feble i difusa que hom observa a la part de ponent del cel després del crepuscle vespertí, i a la part de llevant poc abans de l’alba.