radiòmetre m. Aparell per a il·lustrar certs fenòmens dels gasos rarificats i de l’energia radiant.

radiometria f. Mesurament d’una radiació per mitjà del radiòmetre.

radiomètric -a adj. Relatiu o pertanyent al radiòmetre o a la radiometria.

ràfega f. Fluctuació del vent en direcció i velocitat.

ramassada f. Pluja abundant, forta, encara que de poca durada. Tamborinada. Ahir va caure una ramassada important.

ramassat m. Ramassada.

ratxa f. Bufada de vent.

refredar pron. Esdevenir fred, més fred. El temps s’ha refredat.

refrescar v. intr. Minvar la calor. El temps ha refrescat.

reixiu m. Rosada, humitat nocturna de l’atmosfera.

rellamp m. Resplendor viva i molt breu originada en produir-se un llamp.

rellampegar v. intr. Fer rellamps.

rigor m. Duresa de la temperatura, del clima, del temps d’hivern o d’estiu, difícil de suportar. El rigor de l’hivern a la Mariola.

rigorós -osa adj. Dit d’una temperatura, d’un clima, etc., extrems, difícils de suportar. Va fer un hivern molt rigorós i llarg.

rogle m. Corona. La lluna té rogle.

rosada f. 1. Humitat en forma de gotes líquides que es formen per condensació directa del vapor de l’aire sobre el sòl, la vegetació i altres objectes, principalment durant la nit, reixiu. 2. punt de rosada Temperatura de l’aire, per la qual la pressió parcial del vapor d’aigua aconsegueix la saturació.

rufa f. Temps de neu i de vent, torb de muntanya.

rufada f. Rufa, torb de muntanya.

rufaga f. Temps de vent i de neu.

rufagada f. Ventada violenta.

rúfol -a adj. Dit del temps núvol i fred que amenaça pluja, tempestat.

ruixada f. Ruixat.

ruixat m. Pluja molt forta, que dóna lloc a una precipitació de curta durada i amb intervals de cel clar.

ruixim m. Plovisqueig.

ruixó m. Ruixat.