xàfec m. Ruixat.

xafogor f. Calor sufocant que hom sent en un ambient molt calent i encalmat. Aquell dia feia una xafogor insuportable.

xafogós -osa adj. Dit del temps, de l’atmosfera, en què hom sent xafogor. Feia un oratge xafogós.

xaloc m. Vent del sud-est.

xalocada f. Vent fort de xaloc.

xaloquejar v. intr. Fer vent de xaloc. Tendir un vent a bufar de xaloc. Aquest llevant xaloqueja.

xaloquell m. Xaloc suau.