Formació acadèmica

 

Llicenciat en Filologia Valenciana / Catalana

 

1986-1991

 


 

Curs d’Aptitud Pedagògica

 

Aptitud reconeguda per a la docència

1991

 


 

Cursos de doctorat

Facultat de Filologia

 

330 hores lectives

Reconeixement de la suficiència investigadora

1993-1994

 

JQCV i Direcció General de Política Lingüística

 

Certificat de Capacitació Tècnica en Correcció de Textos

 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Aptitud per a correcció d’estil i ortotipogràfica

 

 


 

Certificat de Capacitació Tècnica en Llenguatge als Mitjans de Comunicació

 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Aptitud per a correcció d’estil i tractament de textos informatius

 

 


 

Certificat de Capacitació Tècnica en Llenguatge Administratiu

 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Aptitud per a elaborar textos administratius

 

 


 

Diploma de Mestre de Valencià

 

Direcció General de Política Lingüística

Aptitud per a fer classes de valencià